अंगाला खाज सुटण्याची कारणे

अंगाला खाज सुटण्याची कारणे

जर तुमची त्वचा कोरडी पडत असेल तर अशा वेळेस तुमच्या अंगाला खाज येऊ शकते .

कोरडी त्वचा म्हणजे ड्राय स्किन जर तुमची असेल तर तुमच्या अंगावर खाज सुटू शकते त्याच्या संबंधित काही तक्रारी असतील तर त्यामुळे आजवर आय सी एच करण इत्यादीमुळे तुम्हाला तुम्हाला अंगाला खाज सुटू शकते.

कावीळ यासारखे काही एक रथाची विकार जर असतील तर त्यावर देखील तुम्हाला तुमच्या अंगावर खाज येऊ शकते.

किडनीचे काही विकार असतील तर त्यामुळे देखील तुमच्या अंगाला खाज सुटू शकते.

असा बँक केमिकलयुक्त सौंदर्य प्रसाधने यांचा देखील तुमच्या अंगाला खाज सुटू शकते .

मधुमेहामुळे देखील तुमच्या अंगाला खाज सुटू शकते .

असे कीटक चावण्यामुळे देखील तुमच्या अंगाला खाज येऊ शकते.